evliyaikiram.wordpress.com
Lütfullah Üskübî
Sultan İkinci Bâyezîd zamânında Üsküp’de yaşamış büyük velîlerden. Abdullah-i İlâhî’nin talebelerindendir. Hayâtı hakkında kaynaklarda fazla mâlûmât verilmemektedir. Doğum ve vefât târi…