evliyaikiram.wordpress.com
Kâsım Çelebi
Büyük velîlerden. İsmi Kâsım Çelebi’dir. İstanbul’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Babası Edirne kâdısı Muhammed Cemâlî Efendiydi. 1519 (H.926) târihinde İstanbul’da Baba N…