evliyaikiram.wordpress.com
Ebü’l-Hayr El-Akta
Büyük velîlerden. İsmi Abbâd bin Abdullah, künyesi Ebü’l-Hayr, lakabı el-Akta’dır. Aslen Mağripli olup doğum târihi bilinmemektedir. Sonradan Şam sâhil beldelerinden Tinat’a yerle…