evliyaikiram.wordpress.com
Ebû İshâk İbrâhim bin Müvelled
Suriye’de yetişen velîlerden. Onuncu yüzyılda yaşamıştır. İsmi, İbrâhim bin Ahmed’dir. Ebû İshâk ve Ebü’l-Hasan künyeleriyle bilinir. Suriye’nin Rakka şehrinde doğduğu için …