evliyaikiram.wordpress.com
Ebû Bekr Vâsıtî
Evliyânın büyüklerinden. İsmi Muhammed bin Mûsâ, künyesi Ebû Bekr’dir. İbn-i Fergânî olarak da bilinir. Aslen Fergânelidir. Doğum târihi bilinmemektedir. Gençliğini Irak’ta geçirdi. Son…