evliyaikiram.wordpress.com
E
Ebdal Kumral Ebu Abdullah El-Basrî Ebu Ahmed Ebdâl Çeştî Ebu Bekr bin Ebu Vefâ Ebu Bekr bin Sâlim Ayderûs Ebu Câfer El-Meczûm Ebu Câfer Haddâd El-Kebîr Ebu Muhammed Râzî Ebu Saîd-i Harrâz Ebû Abdul…