evliyaikiram.wordpress.com
Ali bin Meymûn Mağribî
Evliyânın meşhurlarından. İsmi, Ali bin Meymûn bin Ebî Bekr bin Ali bin Meymûn bin Ebî Bekr el-Hâşimî el-Kureşî el-Mağribî el-Gamârî’dir. Künyesi Ebü’l-Hasan olup, şerîftir. 1450 (H.854…