evliyaikiram.wordpress.com
Ahmedü Bamba
Senegal’de Mürîdiye tarîkatının kurucusu. Büyük ilim ve fikir adamı. 1850’de M’Backe köyünde doğdu. 1927’de Tûbâ köyünde vefât etti.Doğduğu köy olan M’Backe’yi b…