evliyaikiram.wordpress.com
Ahmed Kihtû
Hindistan’ın büyük velîlerinden. Dehli’de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1445 (H. 849) senesinde vefât etti. Çocukluğu Dehli’de geçti. Çocuklarla oynarken, büyük bir kasırga…