evliyaikiram.wordpress.com
Ahmed Bin Selmân En-Neccâd
Âlimlerin meşhurlarından. Hadîs ve fıkıh ilminde, zamânının en önde gelen âlimlerinden idi. İsmi Ahmed bin Selmân bin Hasan bin İsrâil bin Yûnus’tur. Künyesi, Ebû Bekir’dir. “Necc…