eventplus.rs
Sigurnosne stavke o kojima treba voditi računa pri organizaciji događaja - Evento
Pre nego što krenete sa organizacijom događaja, trebalo bi proceniti sve sigurnosne rizike kako bi na najbolji mogući način obezbedili željeni događaj.