eventplus.rs
Savršena mesta za organizaciju događaja na Balkanu - Evento
Ono čega smo svedoci poslednjih godina jeste ubrzani razvoj i velika popularizacija država na Balkanu. Ne možemo reći da nas je nenadano zatekao bojitak na planu turističkih poseta i boravaka u zemljama ovog područja jer se godinama radilo na popravljanju integriteta i ugleda naših država koje nisu imale jednostavnu istoriju i sredstva za podizanje standarda …