evaldas-palskys.lt
Mintys apie santykius
Harmoninga santuoka Šiais laikais atsiranda daugybė kliūčių mūsų dorybingam elgiasiui. Apsupdami save vertinga informacija, bei palaipsniui formuodami teigiamus įpročius galime tapti atsparesni neigiamiems aplinkos bei informacijos veiksniams