evaldas-palskys.lt
Kosmologniai laiko ciklai hinduizme bei senovės raštų pranašystės
Pranašystės užrašytos Šventraštyje Šrimad Bhagavatam ŠRIMAD BHAGAVATAM kaip pagal aukščiausią planą buvo sukurta Visata