euzicasa.wordpress.com
Brilliant Music: Bach – Cantata BWV 140 – Peter Schreier – Sleepers wake
Bach – Cantata BWV 140 – Peter Schreier – Sleepers wake Zion hoert die Waechter singen Conductor: Karl Richter Tenor: Peter Schreier Orchestra: Munich Bach Choir, Munich Bach Orc…