euzicasa.wordpress.com
RAW FOOTAGE: Terrorism Strikes Boston Marathon As Bombs Explode
Boston Marathon, Copley Square, Boston, CNN, White House, Facebook, Twitter,