eurica.me
Изцяло електрически ферибот пести 80% от разходите
Корабът спестява по 2000 тона CO2 на година Макар масовата електрификация при автомобилите да стартира, един от основните замърсители на въздуха е корабния транспорт. Но и в тази област се работи. …