eunicacon.wordpress.com
Szkolenie: STUDIUM WYKONALNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. JAK SZACOWAĆ DANE DO FINANSOWEJ CZĘŚCI STUDIUM WY KONALNOŚCI (FEASIBILITY STUDY)?
Szkolenie: STUDIUM WYKONALNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. JAK SZACOWAĆ DANE DO FINANSOWEJ CZĘŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI (FEASIBILITY STUDY)? więcej informacji i zapisy pod adresem: formularz zgłoszenia na…