eunicacon.wordpress.com
ZUS oceniając, że w trakcie realizacji umowy między trenerem a firmą szkoleniową bardziej chodziło o staranne działanie a niż o określony rezultat może uważać, że ma podstawę aby zakwestionować umowę cywilnopraw ną.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oceniając, że w trakcie realizacji umowy między trenerem a firmą szkoleniową bardziej chodziło o staranne działanie a niż o określony rezultat może uważać, że ma pods…