eunicacon.wordpress.com
Value-Based Working Capital Management : ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INW ESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY – szkolenie
Szkolenie Otwarte w Poznaniu: Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący (23 i 24 luty 2015r.) Treść niniejszego szkolenia jest zgodna z treścią k…