eunicacon.wordpress.com
Controlling finansowej płynności : dwudniowe seminarium – warszt at – szkolenie w POZNANIU lub w Warszawie
Zarządzanie płynnością finansową. Niniejszy program możemy przygotować również w formule szkolenia zamkniętego, uwzględniając specyfikę Państwa Organizacji oraz szczegółowe potrzeby. Prosimy o kont…