eunicacon.wordpress.com
26-27 styczen 2015 w Warszawie / szkolenie: EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY. ZARZ ĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ.
Zaproszenie na Szkolenie w Warszawie pt.: ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESI…