eunicacon.wordpress.com
! Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i u nikania bankructwa
Zaproszenie na Szkolenie: ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnoś…