eunicacon.wordpress.com
Zaproszenie na Szkolenie: ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPI TAŁ PRACUJĄCY
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY Termin 26 01 2015 – 27 01 2015 – Warszawa Zgłoś się 23 02 2015 – 24 02 2015 – P…