eunicacon.wordpress.com
23 i 24 czerwca 2014 szkolenie: Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwesty cji w kapitał pracujący
Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący 2014.06.23 – 2014.06.24 Warszawa 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową: a) cel zarzą…