eunicacon.wordpress.com
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych szkolenie Warszawa 24-25.02.2014 http://goo.gl/ Y2jrLr
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych Warszawa 24-25.02.2014 r.