eunicacon.wordpress.com
Financial liquidity management (business training in Polish) – Zarządzanie płynnością finansową 3 i 4 luteg o 2014 Wrocław = Zaproszenie na szkolenie http://www.akademiamddp.pl/zgloszenie,4120.html
Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący 2014.02.03 – 2014.02.04 Wrocław Link do opisu szkolenia: |> |>