eunicacon.wordpress.com
Zarzadzanie kapitalem pracujacym * szkolenie od 18 do 19 listopada – Grzegorz Michalski | tel 503452860
Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący Zarządzanie płynnością finansową | Grzegorz Michalski szkolenia tel 503452860 | Termin Link: 18 listopa…