eunicacon.wordpress.com
18 i 19 listopada: Zarządzanie płynnością finansową | szkolenie Grzegorza Michalskiego | tel 503452860
Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący Zarządzanie płynnością finansową | Grzegorz Michalski szkolenia tel 503452860 | Termin Link: 18 listopa…