eugeneweekly.com
Photos: Pickathon 2014 (Aug. 1-3, Happy Valley, OR)
Polaroids by Dmitri von Klein. Visit his Pickathon gallery to view more.