ettylist.com
Soal2 PM IPA SMP
Indikator 1 : Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. 1. Perhatikan gambar berikut! Gambar di atas menunjukkan ciri makhluk hidup … a. berkembangbiak b. memerlukan makanan c. tumbuh dan ber…