etnobotanicznie.pl
Listera w Beskidzie Sądeckim
19.05.2016 napotkałem ładny okaz rozwijającej się listery (Listera ovata) na południowych skłonach Beskidu Sądeckiego na wys. około 600 m n.p.m.Storczyk rósł na łące dość daleko od lasu… w ok…