etnobotanicznie.pl
Profesor Józef Mądalski
Wspominałem wcześniej, przy okazji informacji o zielnikach, profesora Józefa Mądalskiego (1902-1995), wybitnego botanika zajmującego się geografią roślin i florystyką (napisał fundamentalne dzieło …