etnobotanicznie.pl
PROGRAM warsztatów w Górach Lewockich 13-14-15.09.2013
Podaję ramowy program warsztatów w Górach Lewockich na Słowacji, które poprowadzę wspólnie z Michalem Smetanką. Tym razem będzie etnobotanika nakierowana na konkretne przykłady z kultury pasterskie…