etnobotanicznie.pl
Umarła Dolina
Ciągle jestem pod wrażeniem książki Zdzisława Skroka pt. Wielkie rozdroże. Ćwiczenia terenowe z archeologii krajobrazu gdzie znalazłem bardzo interesujący fragment, który muszę zacytować: „ud…