etnobotanicznie.pl
UTAJONE ŹYCIE ZIMOWITA
Obiecałem kiedyś, że wrócę do zimowita jesiennego (Colchicum autumnale) i jest okazja; udało się zebrać w jedną tablicę kilka fotografii kolejnych faz rozwojowych tej rośliny. Botaników ci u nas do…