etikbloggen.crb.uu.se
Om bloggen
Välkommen till etikbloggen från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)! Här kommenterar vi debatten om forskningsetik och bioetik och diskuterar vår egen forskning. Vi tar upp ämnen både från …