etikbloggen.crb.uu.se
Kliniska cancerstudier uppvisar en hoppets kultur
Aktiviteter som vi kan vilja hålla isär, överlappar ändå ofta. Ett exempel är cancerforskning och cancervård. På sjukhusens canceravdelningar genomförs närmast kontinuerligt forskning, där patiente…