etikbloggen.crb.uu.se
Etiska frågor när genetisk redigering närmar sig människan
Genteknik som redan används för att utveckla genetiskt modifierade organismer (GMO), skulle i framtiden kunna användas även kliniskt på människor. En sådan tillämpning vore genetisk modifiering av …