etikbloggen.crb.uu.se
Skarp kritik av dynamiskt samtycke
Dagens biobanker blir allt större och det mänskliga biologiska material som sparas i frysarna kan användas allt långsiktigare i forskningen. Proverna kan användas inte bara i en studie, utan i fler…