etikbloggen.crb.uu.se
Transhumanismen renodlar det mänskliga eländet
Människan är en eländig varelse. Vi gläds visserligen åt det nya välbetalda jobbet, men snart har vi lagt oss till med dyrare vanor, rikare vänner och vansinnigare arbetsuppgifter. Vi är tillbaka p…