etikbloggen.crb.uu.se
Att främja folkhälsan kräver ansvar, medkänsla och ödmjukhet
Folkhälsoarbete fokuserar på förebyggande av sjukdom och främjande av hälsa på en kollektiv nivå, det vill säga hälsan hos befolkningen som helhet. Detta särskiljer folkhälsa från medicinsk vård oc…