etikbloggen.crb.uu.se
Att publicera bioetik 2019 – var och var inte?
Stefan Eriksson och Gert Helgesson uppdaterar varje år en lista över tveksamma tidskrifter, ofta kallade ”predatory journals”, som kan locka bioetikforskare att publicera sig i dem. Se upp! Listan …