etikbloggen.crb.uu.se
Människor vill kunna påverka risken
Det behövs forskning för att veta vad människor tycker är viktigt med genetisk riskinformation. Vad de föredrar att veta. Men hur tar vi reda på det? Ett sätt är att be människor besvara enkäter. E…