etikbloggen.crb.uu.se
Vad sägs om personligt optimerad behandling?
Det är välkänt att patienter som tillfrågas om deltagande i cancerstudier frestas av den terapeutiska missuppfattningen. De tror att de erbjuds en nyare och bättre behandling, när det i själva verk…