etikbloggen.crb.uu.se
Genetisk riskinformation: repliker och scenanvisningar
Utanför sina praktiska sammanhang blir enkla meddelanden snabbt obegripliga. Tänk på hur det kan vara att hitta en komihåglapp: ”Glöm inte disken!” – Vilken disk? Risken är stor att vi hittar på et…