etikbloggen.crb.uu.se
Genetisk risk medför genetiskt ansvar
Kunskapsoptimister har sett genetisk riskinformation som en seger över naturen. Informationen ger oss makt över vår framtida hälsa. Vad som tidigare var ett naturbestämt öde, börjar genetiken att f…