etikbloggen.crb.uu.se
Avhandling om reproduktiv etik
På torsdag den 28 februari försvarar Amal Matar sin avhandling inom området reproduktiv etik. I takt med att genetiska tester blir billigare och tillförlitligare, ökar även de möjliga användningarn…