etikbloggen.crb.uu.se
Faror med moraliska ord
Filosofen Bernard Williams skilde mellan tjocka etiska begrepp som ”modig” och ”brutal”, som är både beskrivande och värderande, och tunna etiska begrepp som ”rätt&#82…