etikbloggen.crb.uu.se
Eftertänksamma samtal
Inför nya känsliga och oroande frågor, finns en ryggmärgsreaktion: Detta måste debatteras! Men är debatt alltid är rätt väg, om vi vill ta mänsklig oro på allvar? Att somliga känner oro inför ny fo…